Vánoční koncert

Dětské pěvecké sbory
Šenováček a Tyršovské zvonky
Vás srdečně zvou na